NEDEN BİL KOLEJİ ?

Robotik Yazılım Kodlama

Bil Koleji; Türkiye’de ve tüm dünyada çocuklarımızın 21.yüzyıl analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi önemli becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Ezberci, sorgulamayan, eleştiremeyen nesiller yerine, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi ile bu becerileri aşılamayı planlanmaktayız. Bu nedenle BİL Okullarında öğrencilerimiz; robotik kodlama yazılımlarına ilkokulda başlar, ortaokul ve lisede devam eder. Robotik kodlama, sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp disiplinler arası etkileşim açısında da çok önemlidir. Öğrencilerimize erken yaşta algoritmik düşünme becerilerini kazandırarak farklı alanlarda da sorunlarla karşılaşma durumunda yaratıcı düşünme, problem çözebilmelerini hedefliyoruz. Okullarımızda, teknolojide hedeflediğimiz metotların kazanıldığı dersler şunlardır:
• Strach
• App Inventor
• Kodu Game Lab
• Sketch Up
• Tynker
• Ardunio
• 3D Tasarım Eğitimleri
• Robotik ve Drone Eğitimleri
Kodlama yazılım eğitimi ile öğrenciler kodlamaya hâkim, algoritmik düşünme becerileri gelişmiş, üreten ve geliştiren bireyler olarak kodlamayı öğrenmiş olacaktır. İnovasyon okulu olarak teknolojiyi önemsiyor ve bu alanda erken yaşta eğitimöğretim müfredatlarımızı planlayarak uyguluyoruz.


Yabancı Diller Bölümü

Okullarımız, yabancı dilde anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde öğrenci merkezli ve dijital tabanlı bir sistemle eğitim vermektedir. Hedeflenen dilin öğrenme sürecini keyifli hâle getirerek kalıcı bir yabancı dil amaçlamaktayız. Yabancı dil öğreniminde önemli olan unsurlar okuma yazma, konuşma ve dinleme becerilerini öğrencilerimize kazandırmak öncelikli hedefimizdir.
• Active Learn ödev sistemi ile okul dışında pekiştirme fırsatı
• Active Learn E-Reader programı ile okul dışında pekiştirme fırsatı
• MyEnglish Lab dijital destekleme programları
• Yabancı dil laboratuvar çalışmaları
• 5. sınıftan itibaren yurt dışı eğitim gezileri
• Yaz okulları – dil kampları
• 5. sınıf hazırlık programları
• Portfolyo sunumları
• English Day & Night eğlence aktiviteleri
• JET-SET ve PEARSON Progress Sınavları
• EF Placement Tests
• Merkezî dil sınavları
• Yabancı dil Kulüp Çalışmaları
• Yabancı dilde okul çocuk tiyatrosu
• MUN ve jMUN konferansları
• Precise Solutions haftalık online ödevlendirme, bireysel –
genel ölçme değerlendirme raporları
• 2 ve 3. Yabancı dil eğitimi
• YDS (yabancı dil sınavı) sınıfları

BİL Kolejlerine Özgü Kaynaklar
Müzik, film, yemek, edebiyat, şiir, tiyatro, güzel sanatlar: kültürlerin hayatımıza getirdiği muhteşem şeylerin listesi sonsuzdur. Dilin ve kültürün aynı madalyonun iki yüzü olduğunu duymuş olmalısınız. BİL Kolejleri tarafından kendi sistemine uygun kaynak üretme projesi, anaokulundan 8. sınıfa kadar olan süreci kapsamaktadır. Bu doğrultuda hazırlanacak kaynak kitapların oluşumunda sınıfların kazanımları, Millî Eğitim Bakanlığı programı dikkate alınarak oluşturulmuştur.
Dil becerilerinin geliştirilmesinde akademik olarak yapılacak ders çalışmaları, öğrencilerimizin aynı konu hakkında kendine özgü kaynaklardan bilgi almasını sağlamaktadır.


Dikkat Güçlendirme Dersleri

Dikkat güçlendirme dersleri içinde yer alan egzersizlerle beyindeki 27 farklı algı merkezini harekete geçirerek çocuklardaki dikkatin devamlılığını sağlamak, odaklanmayı arttırmak, öğrenme güçlüğüne olumlu yönde etki etmek amaçlanmaktadır.
Okul çağında öğrenme ve dikkat arttıkça başarı, okul sevgisi ve güven artışı gözlemlenebilir. Okul çağı, öğrenme ve dikkat açısından en önemli dönemdir. Bunun nedeni kazanımların, hayat boyu gerekli olan becerilerin öğrenilmesine altyapı oluşturur. 3-18 yaş aralığındaki çocuklar için herkese uygun olarak, seviyelendirilerek planlanmış olup bilimsel ve akademik alt yapı ile hazırlanmıştır. Sistem; bireysel ve grup olarak uygulanmakta belli bir disiplin, düzen ve süreklilik göstermektedir.


3 Dilde Lisan Eğitimi

Anaokullarında altyapısını oluşturduğumuz yabancı dil eğitimine ilkokul kademesinde daha çok 4 dil becerisi üzerinde durarak; öğrencimizin okuma yazma, konuşma, dinleme ve dil bilgisi yeteneklerini geliştirerek devam edilmektedir.

İlkokulu bitiren bir öğrencimiz, uluslararası standartlarda A2 seviyesinde bir yabancı dil seviyesine ulaşmaktadır. Küreselleşen dünyamızda; tek bir yabancı dilin yeterli olmadığı gerçeğinden hareketle öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmelerini, zihinsel yetenekleri ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla ikinci ve üçüncü bir yabancı dil eğitimine büyük önem verilmektedir. Bu sebeple okullarımızda anaokulundan başlayarak ikinci ve beşinci sınıflardan itibaren üçüncü bir yabancı dil eğitimine başlanmaktadır. Üç yabancı dilin eğitimi, ortaokuldan itibaren akademik ağırlığı artarak devam etmektedir. Lisede ise üniversitede karşılaşacakları yeterlilik sınavlarına yönelik çalışmalar yapılır ve okullarımızdan mezun olan öğrencilerimiz, bu yeterlilik sınavlarında sorun yaşamadan akademik hayatlarına devam ederler.5N1K Aktif Dijital Öğrenme Modeli

5N1K; eğitimde özellikle bir metin ya da görseli çözümlemede, bir problemi anlama ve çözmede kullanılan bir tekniktir. Bu tekniğin kullanımı, öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine büyük katkılar sağlamaktadır.

Öğrenme psikolojisi üzerinde yapılan çalışmalar, bilginin beyne kalıcı şekilde nasıl kaydedildiği ile ilgili şunları önermektedir: Kim, Ne, Nerede, Nasıl, Ne zaman, Niçin (5N1K) şebekeleri insan beyninde tam kullanabildiğinde öğrenmeler bilgiyi kalıcılaştırıyor.

Türkiye’nin sorgulamaya dayalı ilk özgün ve özel bir eğitim metodudur.
BİL Kolejlerinde, tam öğrenme modeli referans alınarak 5N1K aktif dijital öğrenme metodu kullanılır.


Flipped Classroom

Bir “Dünya İnovasyon Okulu” olan BİL Kolejleri, öğrencilerimizin bilgiyi özümseme yöntemlerine göre teknolojiyi ve inovasyonu kullanarak farklı disiplinleri sınıf ortamı dışında da öğrenebilmeyi hayata geçirir.

Flippred Classroom eğitim modeli ile öğrencilerin derse ilgisini arttırarak derslerin deney, araştırma ve tartışma ile daha verimli geçmesi sağlanır:

• Öğrenci istediği yerde dersini online olarak izler
• Öğrenci konuyu kendi öğrenme metodu ile özümser.
• Öğrenci derse hazırlıklı gelir.
• Öğrenci öğretmenine soracağı soruları önceden hazırlar.
• Öğrenci derste deney yapar, tartışır.
• Öğrenci derste aktif rol oynar.

Sosyal Kulüpler

Öğrencilerimizin akademik alanda olduğu kadar sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da söz sahibi olmaları bizler için çok önemlidir. İlgi alanları doğrultusunda, yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için fırsat yaratarak birçok alanda onları desteklemek, yaşadıkları çağa ve geleceğe yön vermeleri için yetiştirmek görevimizdir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için de öğrencilerimiz kulüp ve proje çalışmaları, sosyal alanlardaki etkinlikler ve uluslararası faaliyetler ile desteklenmektedir.

Yıl boyunca faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri; öğrencilerimizin sınıf düzeyi, yaş grubu özellikleri, geliştirilmesi gereken yönleri,
kazandırılmak istenen bilgi, beceri, tutum ve davranış özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektedir. Kulüp çalışmalarının ve diğer
sosyal etkinliklerin planlanmasında öğrencilerimizin görüş, istek ve önerilerine yer verilir. Sanat, spor, bilim, dil ve teknoloji ana
başlıkları altında toplanan farklı kulüp çalışmaları okul saatleri içerisinde yapılmaktadır.

• Sivil Savunma Kulübü
• Fotoğrafçılık Kulübü
• Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübü
• Kültür-Edebiyat Kulübü
• Binicilik Kulübü
• Aşçılık Kulübü
• Yabancı Diller Kulüpleri
-İngilizce Kulübü
-Fransızca Kulübü
-İspanyolca Kulübü
• Step-Aerobik Kulübü
• Bisiklet Kulübü
• Orkestra Kulübü
• İzcilik Kulübü
• Çevre ve Doğa Kulübü
• Trekking Kulübü
• Kitap Okuma-Edebiyat-Diksiyon Kulübü
• Spor Kulübü
• Basketbol Kulübü
• Satranç Kulübü
• Yaratıcı Düşünme Kulübü
• Gitar Kulübü
• Moda Tasarım Kulübu
• Görsel Sanatlar Kulübü
• Münazara Kulübü
• Dans Kulübü
• Masa Tenisi Kulübü
• Modern Dans Kulübü
• Halk Dansları ve Ritim Kulübü

Ölçme Değerlendirme

Bil Kolejlerinde, eğitimde ölçme araçları taksonomik düzeyler açısından ele alınmaktadır. Bil Kolejleri ileri ölçme teknikleri ve üst düzey eğerlendirme yöntem ve teknikleri ile öğrencilerinin başarısını bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlardaki becerilerini bütüncül olarak ölçmeyi hedefler.

Ölçme Değerlendirme ögesinde, hedef davranışların ayrı ayrı test edilip istendik davranışların ne kadarının kazandırıldığı ile eğitim kalite kontrolü sağlanmaktadır.

Yapılandırmacı yaklaşımı esas alan yeni program tasarılarındaki ölçme ve değerlendirme ile sadece öğrenme ürünü değil, öğrencilerin öğrenme süreçleri de izlenir. Sonucun yanı sıra sürece de odaklanılmaktadır. Bu nedenle sadece öğretimin sonunda değil, öğretimin her aşamasında sürekli ölçme ve değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirilir.

Öğrencilerin kişisel gelişimlerini akademik, rehberlik ve dil çalışmalarını süreç ve sonuç odaklı değerlendirerek elde etiği verileri öğrenci, öğretmen ve velilerle sistemli olarak paylaşan, PİSA, TIMSS gibi uluslararası ölçme araçlarını kullanmalarını sağlayarak bütüncül eğitim yansıtmalarını sağlar.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Öğrencilerimizi daha iyi tanımak, doğru yönlendirebilmek, yaşanılan sorunlara ortak çözümler bulmak ve uygulamak, başka bir deyişle kendini gerçekleştirme amacıyla çıktığı bu yolda öğrencimizi desteklemek ve ona yardımcı olmak en önemli hedefimizdir.
Bu anlayışla gerçekleştirmeye çalıştığımız amaç ve ilkelerimiz şunlardır:

Amaçlarımız
• Kendi ilgi ve yeteneklerini tanıyan,
• Bunları göz önünde bulundurarak hayatını yönlendirebilen,
• Kendisi ile barışık, çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen,
• Kendisinden ya da çevresinden kaynaklanan sorunların
farkında olan, bu sorunlara etkin çözüm yolları üretebilen
ve kendine en uygun olanı özgür iradesi ile seçebilen,
• Kendini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini
kazanmış, “SAĞLIKLI VE MUTLU” bireyler yetişmesine
katkıda bulunmaktır.

İlkelerimiz
• Yetkinlik (Yeterlilik, Ehliyet)
• Dürüstlük
• Duyarlılık ve Hoşgörü
• Bireysel ve Kültürel Farklılıklara Duyarlılık
• Toplumsal Sorumluluk
• Mesleki ve Bilimsel Sorumluluk

ÇALIŞMALARIMIZ
Çalışmalarımız eğitim-öğretim yılı başında öğrencilerimizin gelişim düzeylerine ve gereksinimlerine uygun yapılan planlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Yapılan bu çalışmaları üç başlık altında toplayabiliriz:

Bireysel Çalışmalar
• Akademik başarı/öğrenme/okula uyum ile ilgili yapılan bireysel görüşmeler
• Sosyal uyum
• Davranış sorunları ve olumlu davranış geliştirme çalışmaları
• Sınav kaygısı
• Öfke kontrolü / problem – çatışma çözme becerisi kazandırma
• Sınav sistemi bilgilendirme çalışmaları

Veli’ye Yönelik Çalışmalar
• Bireysel görüşmeler
• Eğitici seminerler
• Rehberlik Yayınları

Öğrenci Tanıma Çalışmaları
• Okula kayıt envanteri
• Rehberlik envanterleri


Mentorluk

Bil Kolejlerinde 5, 6, 7 ve 8, 9, 10, 11, 12. sınıflarımızda uyguladığımız Mentor öğretmenlik sisteminin amacı şunlardır:

• Okulda bir eğitimci ile sürekli iletişim kurması
• Gelişimini belirli aralıklarla eğitimci ile birlikte değerlendirmesi ve takip edildiğini bilmesi
• Akademik ve sosyal alanda daha etkin olabilmesi
• Kişisel planlama ve değerlendirme becerisi geliştirmesi
• Gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesi
• Dikkatini geliştirmesi
• Çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun olacak şekilde düzenlemeyi öğrenmesi
• Test tekniklerini öğrenmesi
• Motivasyonunun arttırılması
• Başarısının sorumluluğunu alması
• Akademik başarısının yükseltilmesi
• Okul ve ev arasında iletişim ve koordinasyonun arttırılması
• Öğrencilerinin gelişimlerini takip edebilmek için öğrencinin okuldaki durumunu ayda bir gözden geçirip öğrenci tarafından değerlendirilmesinin sağlanması
• Öğrencinin deneme sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi
• Öğrenci ile birlikte öğrencinin tanı testlerinin sonuçlarının
değerlendirilmesi
• Öğrenci ile aylık amaçlar belirlenmesi
• Amaçların ne kadar gerçekleştirildiğini ve tamamının gerçekleştirilmesi için nelere ihtiyaç duyulduğunun değerlendirilmesi
• Gerektiğinde yeni amaçlar belirlenmesi için öğrencinin desteklenmesi
• Öğrencinin aile, arkadaşlık gibi konularda yaşadığı sorunları dinleyerek uygun birime yönlendirilmesi

Bu amaçlar doğrultusunda mentor öğretmenlerimiz öğrencileriyle ayda iki kez bireysel, bir kez de toplu görüşme yaparlar. Bu görüşmelerde mentor öğretmen; öğrencinin deneme sınavı sonuçlarını değerlendirir, öğrenci ile birlikte sınavları için hedef puan belirler, sınavlardan sonra hedeflediği puana ulaşıp ulaşmadığını değerlendirir, öğrenci belirlenen hedefe ulaşamadıysa nedenlerini sorgulayarak ihtiyaçları belirler ve yeni hedef belirleme konusunda öğrenciyi motive eder. Ayrıca öğrencinin aile ve arkadaşlık ilişkileri konularında yaşadığı sıkıntıları da dinleyerek gerekli gördüğü durumlarda öğrenciyi uygun birimlere yönlendirir. Mentor öğretmenler, yüz yüze görüşmelerde ya da ayda en az bir kere yapılan telefon görüşmelerinde velileri yaptıkları çalışmalar konusunda bilgilendirirler. Rehber öğretmenler de mentor öğretmenlerle ayda bir yaptıkları bireysel görüşmelerde, öğrencilerle ilgili bilgi alışverişinde bulunur ve yapılacak çalışmaları birlikte planlarlar.


Eğitimde Bir Dünya Yaklaşımı: STEM Eğitimi

Bütün dünyada eğitimde en önde gelen ve önemli yaklaşımlardan birisi STEM eğitimidir. Science=Fen, Technology=Teknoloji, engineering=Mühendislik ve Mathematic=Matematik disiplinlerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. STEM eğitimi teorik bilgilerin ürüne dönüştürülmesi ve 21. yy. becerilerinin kazanılması açısından büyük önem teşkil etmektedir. 21. yüzyıl bireylerinde bulunması gereken özellikler karmaşık problem çözme, yaratıcılık, güçlü iletişim becerileri, eleştirel düşünme ve iş birliği yapma olarak sayılabilir.

STEM eğitiminin amacı; okullarda uygulanarak ve ulusal eğitim sistemine entegre edilerek geleceğin yaratıcı, üretken ve 21. yy. becerileri ile donatılmış bilim insanlarını, temel bilimcilerini ve mühendislerini yetiştirerek küresel ekonomiye yön verecek lider bir ülke yaratmaktır. İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye’de STEM eğitiminin öncülüğünü yapmaktadır. STEM eğitimi ile ilgili pek çok alanda Türkiye’de ilk olan çalışmalara imza atmıştır. İlklerden birisi de okullarda STEM eğitiminin yaygınlaştırılması için uygulanan STEM Okulu programıdır.

BİL Okullarının STEM Okuluna dönüşümü için bir akreditasyon programı başlatılmıştır. BİL Okulları İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliği ile yürütülen STEM Okulu dönüşüm projesiyle öğretmenlerin STEM eğitimi ile ilgili yetkinlikleri geliştirilmektedir. Yetkin hâle gelen öğretmenler, BİL Okullarında öğrencileri ile STEM eğitimi gerçekleştirerek onları geleceğe hazırlamaktadır. Projede ayrıca öğrencilerin eğitimi de gerçekleştirilmektedir. İstanbul Aydın Üniversitesinde öğrencilere STEM eğitimi adı altında çeşitli programlar uygulanmaktadır.

STEM Okulu programı İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Devrim Akgündüz yürütücülüğünde ve danışmanlığında devam etmektedir.