Liseler

Anadolu Lisesi – Fen ve Teknoloji Lisesi

Bil Eğitim Kurumları, Atatürk ilke ve inkılaplarına Cumhuriyet’in temel ilkelerine bağlı Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaçları doğrultusunda; bünyesinde öğrenim gören herkesi Türk milletinin, millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini ve tüm insanları seven; kendi öz benliğini ve kabiliyetlerini bilerek bunları milletinin hizmetinde kullanmayı hedefleyen; bedenen, zihnen ve ahlaken yüksek değerlere sahip insanlar yetiştirmek misyonunda olan ‘’mutlu’’ bir okul sistemidir.

Okullarımızda öğrenci merkezli, çağın getirdiği yenilikleri takip eden ve kullanan, gelişmelere açık bir öğretim programı kullanılmaktadır. Öğretim programlarımız ile öğrencilerimizin kendilerini her alanda ifade etmelerini sağlayacak ve öğretim ortamını zenginleştirecek her türlü bilimsel ve yaratıcı çalışmalara destek verilmektedir.

Okulumuzda millî eğitim müfredatıyla birlikte öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirecek, bilişsel düzeylerini belirleyecek akademik programlara yer verilmektedir.
Okulumuzda 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerimize ortak genel kültür dersleri, alan dersleri, seçmeli dersler ve sınavlara hazırlık programları sunularak öğrencilerimizin hem hayata hem de üniversiteye en iyi şekilde hazırlanmaları sağlanmaktadır.
Yalnızca akademik başarıya odaklı değil sosyal, yaratıcı düşünce, üretken, öz güven sahibi bireyler olarak yetişmelerini amaçlayan okulumuz; öğrencilerimizin yeteneklerini açığa çıkartacak ve geliştirecek sanat, spor, kültür, bilim, vb. her türlü faaliyeti özgün programlarımız ile desteklemektedir.

TADIMLIK ÜNİVERSİTE MODELİNİ TÜRKİYE’DE İLK OLARAK BİL OKULLARI UYGULAMAKTADIR.

İstanbul Aydın Üniversitesinin sunduğu bütün imkânlardan yararlanarak atölye çalışmaları, teknocenter uygulamaları, amfi dersleri, laboratuvar araştırma dersleri ve uygulamalarını görerek kampüs hayatı içinde aktif rol sahibi olabilecekler.
Bireyler farklı yetenek, beceri ve özelliklere sahiptir. Her mesleğin beklediği beceri, yetenek, kişilik özellikleri vardır. Mesleki benlik kavramı; fiziksel ve zihinsel gelişme, işle ilgili gözlemler, çalışan yetişkinlerle özdeşleşme, çevre ve deneyimlere göre oluşur. Benlik kavramının bir parçası olmakla birlikte yaşam boyu edinecekleri deneyimler için rehbere ihtiyaç duyucaklardır. Bil Kolejleri lise öğrencileri, Tadımlık Üniversite Projesi sayesinde mesleki benlik kavramını oluşturacak ve liseden sonraki öğretim hayatlarına yön vereceklerdir. Üniversiteden önce hayatlarında önemli rol oynayacak deneyim kazanacaklardır.

Lise Yaz Okulu

BİL Koleji Lise Yaz Okulunda, sözel ve sayısal alanlarda öğrencilere zengin bir içerik sunulacaktır. Lise öğrencilerine üniversite deneyimi yaşatmayı hedefleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Lise Yaz Okuluna Türkiye’nin her yerinden katılım mümkündür. Programa 9. sınıfı tamamlayıp 10. sınıfa geçen ve 10. sınıfı tamamlayıp 11. sınıfa geçen lise öğrencileri katılabilecektir. Lise öğrencilerine kendilerini geliştirebilecekleri bir akademik ve kültürel ortam imkânı sunulacaktır.
Program; öğrencilerin yaz döneminde üniversite ortamı ile tanışmalarına, kendilerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerine, üniversite tercihleri öncesinde çeşitli akademik alanlarda bilgi sahibi olmalarına ve katılacakları aktivite programlarıyla sosyal ve kültürel alanlarda entelektüel bir bakış açısı kazanmalarına fırsat tanıyacaktır.
Programdaki dersler; alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek ve lise öğrencilerinin meslek seçimlerini ve yükseköğrenim tercihlerini daha bilinçli yapmalarını, üniversite ve kampüs yaşamını yakından tanımalarını sağlayacaktır.

AÇILAN PROGRAMLAR:

Moleküler Biyoloji ve Genetik
Sismoloji
2D VE 3D Oyun Yazılımları
Astronomi ve Güncel Uzay Araştırmaları
Beyin, QEEG ve Biyolojik Geri Bildirim
Nanomateryaller ve X-ray Analizi
Robotik ve STEM
Adli Psikoloji Roma Hukuku
Uluslararası İlişkiler: Türkiye ve Avrupa
İş Dünyası ve İnovasyon
Genç CEO’lar
Kent ve Kültür
Girişimcilik ve Dijital Diplomasi
Düşünme Sanatı

YETENEK GELİŞTİRME ATÖLYELERİ
• Bilgisayar
• Robotik-Kodlama
• STEM Eğitimi
• Ahşap Atölyesi
• Spor ve Sanat Eğitimi
        kort tenisi,
        masa tenisi,
        yüzme,
        basketbol,
        voleybol,
        futbol,
        jimnastik,
        okçuluk,
        halk oyunları
• Müzik
• Eğlenceli Bilim (İlk Yıllar STEM Programı)
• Drama
• Akıl Ve Zeka Oyunları
• Görsel Sanatlar
• Satranç
• Sahne Sanatları
• Dans

Sosyal Etkinlikler
•Gezi – Gözlem Etkinlikleri,
•Sosyal Sorumluluk Projeleri,
•Partiler,
•Özel Gün ve Kutlamalar,
•Portfolyo