Anaokulu

Parmak İzi Kadar Özel Programlar

Okul öncesi dönem, insan yaşamının temelini oluşturur. Çocuklarımızın düşünen, araştıran, etkin iletişim kuran, risk alabilen, bilgi sahibi, kendi duygularını ifade ederken başkalarının duygularını da anlayabilen bireyler olarak yetişebilmesi iyi planlanmış bir eğitim programıyla mümkündür.
Öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren; akademik, sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan ve teknoloji kullanımını vurgulayan bir öğretim modeli uygulanmaktadır.

EĞİTİM PROGRAMIMIZLA NEYİ HEDEFLİYORUZ?

Temel amaç, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmaktır. Bu yaklaşımda; çeşitli bilgiler arasındaki ilişkileri görebilen, bilgiyi örgütleyip yeni bilgiler üretebilen ve ürettiği bilgiyi başkalarının hizmetine sunabilen bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrencilerimize öğrenmeyi öğretecek müfredat ile özgür ve yaratıcı bir ortamda, onların yetenekleri ve eğilimleri önceden fark edilir ve desteklenir.

İLKÖĞRETİME HAZIR OLARAK BAŞLARLAR…

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının içeriğinde;
• Görsel algılama çalışmaları,
• İşitsel algı çalışmaları (Fonolojik duyarlılık),
• Dikkat ve bellek çalışmaları,
• Temel kavram çalışmaları,
• Problem çözme çalışmaları,
• El becerisi çalışmaları
• Öz bakım becerilerini geliştirme çalışmaları
• Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları yer almaktadır.
Bu çalışmalar ile öğrencilerimizin ilköğretim geçişleri ve gerekli olan becerileri için temel hazırlanmaktadır.

YABANCI DİL

Bil Koleji Anaokullarında, 3 yaştan itibaren İngilizce eğitimi verilmekte olup, hazırlık grubu öğrencilerimize “HalfDay English” programı uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin belirli kazanımlara ulaşmak için gerçekleştirdikleri fen, matematik, drama, oyun, sanat, kavramlar vb. etkinlikleri ile yaratıcı öğrenme ortamında İngilizceyi kullanarak dil becerileri geliştirilmektedir.

İLK YILLAR STEM İLE BAŞLAR

İlk yıllardan itibaren çocuklarımızı bilimle tanıştırmak; 21. yy. becerileri olarak adlandırılan problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme, problemle başa çıkabilme becerileri kazandırmak amacıyla BİL Kolejlerinde İLK YILLAR STEM İLE BAŞLAR…

ROBOTİK-YAZILIM-KODLAMA

Robotik-Yazılım-Kodlama eğitimlerini alan bir çocuk; yarı kodlama, elektronik devre tasarım (3D tasarım/üretim) öğrenmenin yanında karşılaştığı problemlere çözüm geliştirme ve sorunlara eleştirel yaklaşma gibi 21. yüzyıl kazanımları olarak ifade edilen çok temel bilgi ve becerileri de elde etme şansını yakalar.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Çocukların sosyal gelişimlerinde oldukça önemli bir yere sahip olan sosyal beceri, sosyal gelişim ve problem çözme becerilerini kazanmada kritik ve duyarlı oldukları dönem okul öncesi dönemdir. Sosyal gelişim özelliklerini kazanmış okul öncesi çağındaki çocuk; akademik ve kişiler arası ilişkilerde daha başarılı olmakta; ailesi, akranları ve öğretmenleri ile daha sağlıklı ilişkiler kurabilmektedir. Bil Koleji anaokullarında değerler eğitimi önemsenmekte ve her ay bir değer teması işlenmektedir.

İLKOKULA HAZIRLIK

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının içeriğinde
•Görsel algılama çalışmaları
•İşitsel algı çalışmaları (Fonolojik duyarlılık)
•Dikkat ve bellek çalışmaları
•Temel kavram çalışmaları
•Problem çözme çalışmaları
•El becerisi çalışmaları
•Öz bakım becerilerini geliştirme çalışmaları
•Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları yer almaktadır.

Oyun
• Bil Koleji anaokullarında kurallı-kuralsız, çeşitli ilgi köşelerinde oyunlar, hareketli oyunlar bahçe/açık alan oyunları programlanmaktadır.

YETENEK GELİŞTİRME ATÖLYELERİ
• Müzik
• Eğlenceli Bilim (İlk Yıllar STEM Programı)
• Drama
• Robotik-Kodlama
• Akıl Ve Zeka Oyunları
• Görsel Sanatlar
• Satranç
• Sahne Sanatları
• Dans
• Beden Eğitimi (Temel Jimnastik ve Tenis Eğitimi)
• Yüzme

Sosyal Etkinlikler
•Gezi – Gözlem Etkinlikleri,
•Sosyal Sorumluluk Projeleri,
•Partiler,
•Özel Gün ve Kutlamalar,
•Portfolyo