İlkokul

Öğrencilerimizin Yeteneklerini Önemsiyor,
Yaşam Boyu Öğrenmelerini Destekliyoruz.

Seslerin, renklerin ve dokunuşların büyülü dünyasını çocuklarımızın gizemli dünyalarıyla buluşturuyoruz.


İlkokullarımızda uygulanan yenilikçi eğitim programı ile sevgi, saygı, hakkaniyet, bilim, hoşgörü ilkeleri ışığında öğrencilerimize demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sunularak onların öz güveni yüksek, araştırmacı, yaratıcı, sosyal bireyler olarak yetişmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz; yapılandırmacı yaklaşım felsefesine uygun olarak bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta; kendilerine sağlanan aktivite olanaklarıyla da ilgi duydukları spor ve kültür-sanat etkinlikleri ile yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir. Bu sayede, uygulamış olduğumuz eğitim programı da uluslararası eğitim programları içerisinde kendisine sağlam bir yer edinmektedir.

İlkokulda yabancı dil eğitimi, Türk ve yabancı öğretmenler tarafından verilmektedir 1. sınıftan 4. sınıfın sonuna kadar temel derslerin yanında “drama, bilgisayar-robotik kodlama, satranç, STEM eğitimi, Ahşap atölyesi, spor ve sanat eğitimi (kort tenisi, masa tenisi, yüzme, basketbol, voleybol, futbol, jimnastik, okçuluk, halk oyunları)” dersleri de verilmektedir. Sınıf öğretmenlerinin rehberliğinde gerçekleştirilen değerler eğitimi, araştırma ödevleri, kaliteli okuma saatleri ve portfolyo çalışmaları, sunumları ile ilkokul öğrencilerimizin akademik ve sosyal alanda gelişmesi sağlanmaktadır.


Bil Koleji İlkokularında yapılan bu çalışmalar sonucunda;

Çocukların Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, vatanını, milletini, bayrağını seven ve koruyan, Millî ve kültürel değerlerine sahip çıkan, inovatif, hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, öz güveni gelişmiş, dürüst, ilkeli, adaletli, vicdan sahibi, sorumluluklarını bilen ve uygulayan, sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi değerleri yaşayan ve yaşatan, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarda gerekli gelişimi gösteren, ana dilini ve öğrendiği yabancı dilleri doğru ve güzel konuşan bireyler olarak, ilkokuldan mezun olup ortaokula başlamaları hedeflenmektedir.

STEM ile disiplinler arası yaklaşım

Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki teorik bilgilerin uygulamaya, ürüne ve yeni buluşlara dönüştürülmesine olanak tanıması açısından önemlidir. Meraklı, soru sorma becerilerine sahip, yetenekli ve ilgili öğrencilerin belirlenmesini; öğrenilen konuların birbirini pekiştirerek tam öğrenmenin gerçekleşmesini amaçlamaktadır.

Kodlama’ya İlk Adım…

Günümüzün dijital dünyasında kodlama kodlama, matematik ve okuma yazma ile birlikte temel bir gereksinim haline geldi. Öğrencilerimiz sıralama, döngüler ve koşullar gibi kavramlarla ne kadar erken tanışırlarsa kodlamayı o kadar iyi özümserler
Eğitim metodumuz, gerçek hayatta kullanılan yazılımların öğrencilerimizin öğrenebileceği şekilde aktarılmasıdır. Öğrencilerimiz bu modelde teorik değil, bire bir uygulamalı eğitim almaktadırlar.

Sanatı BİL, Estetik Düşün…

BİL’de sanatın farklı alanlarında verilen eğitim yoluyla, yeteneklerin ortaya çıkarılması sağlanır, sanatsan bakış açısı kazandırılır, sanat konusunda tartışabilen, kültür sanat etkinliklerine katılımını davranış haline getiren, estetik duyguları gelişmiş bireyler yetiştirilir.

Bu çalışmalarla:

Her çocuğun yaratıcı yönü ve ilgi alanı ortaya çıkarılır ve geliştirilir.
Uygulamada bireysel farklılıklar göz önünde tutularak çalışmalar yapılır.
Görsel eğitimin öğrenmeyi kalıcı kıldığı vurgulanır.
Uygulama da iki veya üç boyutlu çalışmalara yer verilerek el-düşünce koordinasyonu geliştirilir.
Temel sanat bilgileri öğrenciye, yetenek düzeyine ve yaş grubuna paralel olarak kazandırılır.

YETENEK GELİŞTİRME ATÖLYELERİ
• Bilgisayar
• Robotik-Kodlama
• STEM Eğitimi
• Ahşap Atölyesi
• Spor ve Sanat Eğitimi
        kort tenisi,
        masa tenisi,
        yüzme,
        basketbol,
        voleybol,
        futbol,
        jimnastik,
        okçuluk,
        halk oyunları
• Müzik
• Eğlenceli Bilim (İlk Yıllar STEM Programı)
• Drama
• Akıl Ve Zeka Oyunları
• Görsel Sanatlar
• Satranç
• Sahne Sanatları
• Dans

Sosyal Etkinlikler
•Gezi – Gözlem Etkinlikleri,
•Sosyal Sorumluluk Projeleri,
•Partiler,
•Özel Gün ve Kutlamalar,
•Portfolyo